Historie

Uplynulo 70 let od velkého rumunského pogromu v Jasech

28. června 2011 v 22:04 | redakce
ČTK dnes přinesla zprávu o pietní vzpomínce v Jasech na severovýchodě Rumunska, kde si pouze několik stovek lidí připomnělo 70 let od jednoho z nejhorších protižidovských pogromů v historii. Během třídenního masakru na konci června 1941 zde rumunští policisté, četníci a vojáci zabili nejméně 13.200 Židů. Zabíjení se odehrálo ještě před rozhodnutím německých nacistů o "konečném řešení židovské otázky" a na svědomí jej měl režim rumunského proněmeckého diktátora Iona Antoneska.

Německo: Objevený dokument potvrzuje justiční vraždu Josefa Süße Oppenheimera

9. června 2011 v 8:00 | D.T. podle welt-online a zahr. zdrojů, obr. Wikipedia

4. února 1738 se na kopci nad německým městem Stuttgart shromáždily tisíce občanů, aby přihlížely krutému divadlu: Popravě finančního rady Žida Josefa Süße Oppenheimera oběšením. Jeho mrtvé tělo houpající se v kleci bylo ještě šest let poté veřejně vystavováno, aby se tak zabránilo důstojnému pohřbu. Tak skončil zinscenovaný politický proces motivovaný protižidovskou záští a závistí. Dokument, který před nedávnem získal badensko-würtemberský zemský archiv, toto hodnocení potvrzuje.


S výzkumem holokaustu jsme stále na povrchu

7. června 2011 v 16:39 | redakce

Včera na pražské Židovské radnici proběhl kulatý stůl Spolku akademiků Židů, který se věnoval debatě o současném stavu výzkumu holokaustu v Česku. Své názory na tuto otázku prezentovali prof. PhDr. E.Kubů, CSc., prof. JUDr. J. Kuklík, DrSc., PhDr. M. Mahler, PhDr. J.Milotová, CSc., JUDr. H. Petrův PhD., prof. MUDr. T. Radil, DrSc., doc. PhDr. B. Soukupová, CSc.. Celá akce trvala téměř tři hodny a její závěry by se měly promítnout do semináře, který SAŽ zvažuje uspořádat v příští roce.

Kdo ještě podá svědectví o násilí za druhé světové války?

23. května 2011 v 15:57 | Alena Jindrová
United States Holocaust Memorial Museum iniciovalo na našem území projekt, který má za cíl sebrat co největší počet svědectví o násilí vykonaném na obyvatelích za druhé světové války. Projekt má název: "Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu během druhé světové války: oběti, svědkové, kolaboranti a pachatelé."
United States Holocaust Memorial Museum je institucí pro dokumentaci a studium historie holocaustu, která byla založena ve Washingtonu, DC v roce 1980. Hlavním posláním muzea je rozšiřovat znalosti o holocaustu a uchovat památku na ty, kteří trpěli.

Jeruzalémské tunely

20. května 2011 v 7:41 | Gita Zbavitelová, psáno pro rubriku Náboženství ČRo 6, foto Wikipedia

Řada starých měst je protkána sítí katakomb, sklepení, kobek a dalších podzemních prostor, ale málokteré město má ve svých útrobách tak pozoruhodné poklady jako tři tisíce let starý Jeruzalém. Izraelští archeologové postupně odkrývají další a další tunely, v kterých se odehrávaly dějinné události popsané i v Bibli, a zpřístupňují je veřejnosti. Nyní brzy dojde k propojení těchto podzemních prostor.


V Muzeu Českého ráje v Turnově probíhá výstava "Židovský Turnov"

5. května 2011 v 17:23 | D.T. podle dom. zdrojů
V turnovském Muzeu Českého ráje se do 8. května koná velmi zajímavá a poučná výstava pod názvem "Židovský Turnov. Židovská kultura kolem nás v minulosti i současnosti." Nabízí nejen obecné informace o historii, tradicích, svátcích a každodenním životě, ale i přehled dějin Židů Turnova a okolí i portréty rabínů a významných osobností obce. Rovněž osvětluje dopady antisemitismu a šoa na židovský život v této části Čech.

V Německu byla představena rozsáhlá studie o účasti lékařů na nacistických zvěrstvech

25. března 2011 v 10:43 | D.T. podle welt-online, zeit-online, ZDF
Počátkem prosince 1946 stanulo před americkým vojenským tribunálem v Norimberku 23 německých lékařů, vědců a nacistických pohlavárů obviněných ze zločinů v oblasti lékařství. Pachatelů a spoluviníků bylo ale nepoměrně víc, než těch, kdo se ocitli na lavici obžalovaných - podle Roberta Jütteho, ředitele Ústavu pro dějiny lékařství ve Stuttgartu, celé tisíce. Jütte je jedním z autorů vědecké publikace pod názvem "Medicína a národní socialismus", která byla tento týden - bezmála 66 let po norimberském procesu s lékaři - představena veřejnosti. Snaží se zmapovat vše, co je dosud o zločinech lékařů za nacismu známo a přispět tak k rozkrytí jedné z nejtemnějších kapitol v dějinách německé medicíny.

V makedonské metropoli Skopje bylo otevřeno muzeum holokaustu

14. března 2011 v 8:25 | D.T. podle zahr. zdrojů, foto Wikipedia

V hlavním městě Makedonie Skopje bylo v první březnové dekádě slavnostně otevřeno muzeum věnované památce makedonských Židů, kteří zahynuli v šoa. Moderní stavbu, která je situována v centru někdejší židovské čtvrti v samém středu Skopje, nechala zbudovat nákladem několika milionů dolarů místní židovská komunita. Ačkoliv čítá jen něco přes 100 členů, takto velkorysý projekt si mohla dopřát díky vstřícnému zákonu o navrácení "bezejmenného" židovského majetku z roku 2002, který je považován za jeden z nejlepších svého druhu v Evropě.

V březnu 1949 konečně ve vytouženém Izraeli

8. března 2011 v 8:05 | Maud Beerová


Začátkem března 1949 jsme konečně s maminkou a sestrou přijely do Erecu. Tolik roků jsme o tom snily, často nám myšlenka na aliju do Erecu pomohla přežít ty nejtěžší situace. Zázrakem jsme přežily tři roky v Terezíně, zázrakem jsme v posední chvilce nebyly poslány dál do Polska. Takový transport bychom nepřežily, má sestra, která byla v Terezíně od osmi do jedenácti let, by v Polsku na přežití neměla naději. Kamkoli by ji byli poslali, šla by do plynové komory a maminka s ní. Dožily jsme se konce války z celé rodiny my tři.

O upálení novobydžovského rabína Mendla Götzla

7. března 2011 v 7:08 | redakce
V Praze dne 7. března roku 1750 byl přikován na hranici ke kůlu a upálen dvaaosmdesátiletý rabín Mendl Götzl z Nového Bydžova. Starý muž byl odsouzen na smrt v rámci procesu s Novobydžovskými Hebrejci. Ve třicátých letech 18. století se v okolí Nového Bydžova dala dohromady malá skupinka lidí, kteří na základě svého vlastního studia Bible i zakázaného přátelství s místními židy radikálně odmítli křesťanství. V jejich čele stál krejčí Jan Pita (1701-1748) z Chudonic na okraji Nového Bydžova. Proti sektě zasažené "židovským bludem" ostře zasáhla katolická církev a Vídeň.

Nová kniha historika Jana Tomasze Grosse budí v Polsku rozruch aneb Hyeny z Treblinky

1. března 2011 v 9:30 | D.T. podle zahr. zdrojů
Zlote zniwa (Zlatá sklizeň) je název nové knihy, která má v Polsku vyjít až v průběhu března, ale, jak uvádí deník Die Welt, emoce jitří již nyní. Píší o ní polské noviny, diskutují novináři a politici, na internetových fórech to vře, chystá se bojkot nakladatelství, které knížku vydá a dokonce i soudní kroky. A mnozí Poláci nemohou přijít autorovi na jméno; spílají mu do zrádce, prodejného lháře, podvodníka, otroka mamonu apod. Je jím sociolog a profesor historie na Princetonské univerzitě Jan Tomasz Gross . Narodil se v Polsku přeživším holocaustu a od roku 1969 žije v USA. Své polské krajany nerozlítil poprvé.

Židovská náboženská obec v Kyjově

24. února 2011 v 6:58 | Petr Weber
První historicky doložené stopy trvalého přebývání Židů v Kyjově se vztahují k roku 1603, kdy podle záznamů kyjovského rabína dr. Duschaka (působil v Kyjově v letech 1855 - 1877) byla založena židovská obec (Judensgemeinde). Ještě ve druhé polovině 17. století byl počet Židů v Kyjově velmi nízký. V 17. století byl Kyjov již kypícím střediskem obchodu, zejména s obilím, a město bylo obdařeno císařským majestátem řadou privilegií, kromě jiného pořádáním koňských a obilních trhů. Ve vzrůstajícím obchodním ruchu začali hrát významnou roli i židovští občané Kyjova, zejména díky tradiční usilovnosti a vrozeným schopnostem.

Mirjam Sonnenmarková (1931 - 1944)

20. února 2011 v 7:41 | Maud Beerová, Izrael
Hřiště Makkabi Prostějov 1941
Posilám foto z hřiště Makkabi v Prostějově z roku 1941. Třetí blond dívenka z leva, ta s brýlemi, je tehdy devítiletá Mirjam Sonnenmarková. V červenci 1942 přijela do Terezína. Béda Winklerová, její přítelkyně z tamního ghetta, mi poslala list ze svého terezínského památníčku, kam jí Mirka dne 2. srpna 1944 namalovala a napsala.

EKONOMICKÉ ASPEKTY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

28. prosince 2010 v 7:17 | Jan Schneider
Budou tací, kteří budou varovat: "Nepodléhejte konspiračním teoriím!".
My se však nebudeme zabývat konspiračními teoriemi, nýbrž konspirační praxí.

Přesně podle rady, kterou dostali významní badatelé John Loftus a Mark Aarons od jakéhosi amerického zpravodajce: Kašlete na ideologii. Sledujte peníze.
Podobně učinil kandidát na post velvyslance v ČR Norman Eisen, když spoluzaložil neziskovou organizaci Center for Responsive Politics pro sledování toků peněz v americké politice.

Na rozdíl od mazlavých až kluzkých debat o ideologických aspektech druhé světové války je totiž zpočátku téměř úlevné se zabývat neoddiskutovatelnými materiálními stopami minulých dějů. Úlevu však často vystřídá úděs, když ty stopy začnou promlouvat. Právě proto, že to nejsou hladké ideologické řečičky, ale důkazy "na tvrdo". Není divu, že se jim mnozí radši vyhýbají, protože na klidném spánku nepřidávají. Je to však konečně bádání čestné a důstojné a hodnotné.
 
 

Reklama