Strana zelených: "Přijetí Palestiny do OSN je nezbytným krokem k míru a dodržování lidských práv na Blízkém Východě"

19. září 2011 v 11:30 | tisková zpráva SZ |  Domácí zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA STRANY ZELENÝCH

Strana zelených podporuje právo všech obyvatel Izraele a Palestiny na život v míru, samostatný stát a dodržování lidských práv bez ohledu na jejich etnický původ. Zásadně odmítá rasistické, antisemitské a antiislámské postoje, jakoukoli formu násilí jako způsob řešení konfliktů a pevně stojí za dodržováním mezinárodního práva. Pokud jsou tyto hodnoty i hodnotami české vlády, musí podpořit přijetí Palestiny do Organizace spojených národů.Proto nás znepokojují zprávy, že se česká diplomacie chystá na valném shromáždění hlasovat proti přijetí palestinského státu za právoplatného člena OSN, či že se hlasování zdrží. Vzhledem k trvající vojenské nadvládě Izraele nad Palestinou, která odporuje mezinárodnímu právu, nepovažujeme jednostranný krok přijetí palestinského státu do OSN za narušení, ale naopak za narovnání obou stran vlekoucího se ozbrojeného konfliktu a spravedlivější výchozí pozici pro jeho mírové řešení.

Zelení považují za podmínku mírového uspořádání okamžité ukončení násilí oběma stranami, ustanovení palestinského státu v hranicích z roku 1967 a postupné stažení izraelských okupačních sil a nelegálních osad z okupovaných území i spravedlivou kompenzaci palestinských uprchlíků. Chápeme obavy izraelských občanů o svoji bezpečnost. Mezinárodní společenství však musí dát izraelské vládě jasně najevo, že nepřiměřené a protiprávní použití síly a pokračující podpora výstavby izraelských osad na okupovaných územích včetně východního Jeruzaléma je cestou násilí a ne cestou k míru.

Vojenská spolupráce s Izraelem se již stala argumentem, proč se ministr obrany Alexandr Vondra vyjádřil proti podpoře demokratických sil v Egyptě. Tradiční přátelství České republiky s Izraelem v žádném případě neznamená podporu libovolnému kroku izraelské vlády a hospodářským a vojenským lobby. Strana zelených za přátele Česka považuje především všechny součásti izraelské a palestinské občanské společnosti i politických sil, které dlouhodobě usilují o mírové řešení konfliktu a nezneužívají minulosti pro ospravedlnění násilí.

"Náš velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar zaměňuje příčinu s následkem, když tvrdí, že hlavním problémem samostatné Palestiny je její závislost na zahraničním financování. Je to právě nelegální okupace palestinských území, blokáda Gazy a porušování základních lidských práv palestinských mužů, žen a dětí ze strany Izraele, která vedla k dlouhodobé závislosti Palestiny na zahraniční pomoci," říká Ondřej Horký, zahraničně politický expert SZ.

"Stavění a udržování zdí vytyčených na základě etnické příslušnosti nepřinese více bezpečí ani míru. Stagnující mírový proces na Blízkém východě potřebuje postupné odstranění překážek bránících spravedlivému občanskému uspořádání a ne lpění na těch starých. Uznání Palestiny za člena Organizace spojených národů je nezbytným krokem k vytvoření dvou samostatných demokratických zemí, které budou moci spolu žít v míru," říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 P.W P.W | 19. září 2011 v 13:05 | Reagovat

Komentátorská obezřetnost velí sledovat nejen co kdo říká, ale i kdo to říká. Nebudu rozebírat, proč zásadně nesouhlasím se zveřejněným stanoviskem SZ, to by bylo na referát. Pochopení k tomuto stanovisku možná dává vlajková loď SZ, nynější předseda Ondřej Liška. Ještě jako mladičký student on a jeho brněnské hnutí MIP (mládež pro interkulturní porozumění) se angažovali v řadě mnohdy kontroverzních témat, jako odsunu Němců z Brna, vybudování památníku tohoto odsunu a pod. Ale také přišli shodou okolností právě v tuto dobu před deseti lety, kdy se připravovala vzpomínka na kulaté výročí vybudování terezínského ghetta, s myšlenkou, že by se mělo něco udělat. Navrhl jsem jim, trochu naslepo, vyvěsit na hlavní budovu brněnského nádraží, transparent "Před 60 lety z těchto kolejí odjížděly první transporty našich židovských spoluobčanů ...". Druhý den ráno obří plakát na budově v centru města vlál, což jsme po zásluze ocenili. To jen na ilustraci jejich snahy o vyváženost, řečeno módním termínem "politickou korektnost", a odhadu myšlenkových pochodů vystudovaného religionisty (jedním z jeho konzultantů byl i známý arabista Miloš Mendel). Srovnání začasté kulhají, ale před desítkami let v Mnichově podobně "vyvážené" postoje nesly nálepku "appeasementu" (v originále utišení, uklidnění). K čemu to nakonec vedlo, víme. Přeji SZ a nám všem lepší vyústění

2 gugi gugi | E-mail | 20. září 2011 v 10:03 | Reagovat

Postoj pana O.L. je pohříchu jen jaksi poněkud „diasporní“ a to ještě tak v nejlepším případě. Zcela vhodně by se byl býval na zmíněném transparentu vyjímal dovětek, který logicky vyplývá z úvodního zadání: „….  a proto vznikl Stát Izrael, aby se podobné hrůzy již neopakovaly.“

Ti, kdož v současnosti plamenně (a buď z neznalosti nebo z titulu vyložené demagogie) aplaudují pro izraelskou národní sebevraždu prostřednictvím vytvoření zhoubného nádoru (s diagnozou: palestinský stát) přímo uvnitř těla Státu Izrael, v podstatě spoluvytvářejí historické premisy a podmínky pro opakování šoa.

Je s až podivem, kolik lidí se domnívá, že rozumí specifice života Státu Izrael, aniž jí skutečně rozumí. Všichni se ohánějí zaklínadlem, zvaným "mezinárodní právo", aniž kdy tušili, že mezinárodní právo je kodifikací pragmatismu a reality. Palestinci POSTRÁDAJÍ morální i jiné pozitivní právo vyžadovat uznání Palestinského státu (a dovolávat se v tomto směru pateticky norem mezinárodního práva), když současně už 5 let soustavně a bezprecedentně porušují mezinárodní právo nezákonným vězněním uneseného Gilada Šalita, přičemž prakticky ignorují veškerá příslušná humanitární jednání a iniciativy. Zcela jistou věcí je, že palestinským úřadům (exponentům Fatahu i Hamasu) by se mělo opakovaně (a nejen z tribuny UN) důrazně připomínat, že pokud někdo chce požívat dobrodiní a výhod mezinárodního práva, musí ho sám dodržovat. Stejně tak je naprosto schizoidní, pokud někdo požaduje ustavení vlastního státu, avšak po desetiletí upírá právo na existenci státu jinému. Zkrátka svět by měl přestat naslouchat emotivnímu brnkání a skřípání dueta arabsko-palestinských housliček, na kterých však rezonuje jen jedna ubohá struna: nenávist k židovskému národu.

Rovněž je nutno si všimnout, že zatímco Abbás již předem slavnostně vytrubuje, že palestinský stát musí být "judenrein", demografická politika Státu Izrael nikdy nijak neomezovala izraelské Araby v sídlení na svém území.

Všem krasoduchům, přísahajícím na mezinárodní právo, je taktéž užitečné akcentovat, že mezinárodní právo veřejné stipuluje mimo jiné také právo na sebeobranu a to i formou preventivních opatření.... Jinak řečeno: nutná obrana v mezinárodním měřítku.

Pan O.L. by si u mne mohutně šplhl, kdyby podobný transparent rozvinul znovu a dopsal na něj: „… Uvědomte si, že ustanovení palestinského státu, který je smrtelným nepřítelem Státu Izrael, přispívá k ohrožení židovského národa nejen na Blízkém východě, ale i celosvětově a tedy i k možnému opakování toho, co se před lety odehrávalo na tomto nádraží.“ Potíž je v tom, že panu L. na mně vůbec, ale vůbec nezáleží...

Protože mne zelená, ani rudá, ani černá barva nijak heraldicky neoslovuje, navrhuji ustavení Strany modrobílých. (Miflaga Kachol velavan). A proč ne? Dle mého názoru je třeba stále intenzivněji objasňovat pozici a politiku Státu Izrael lidem v této republice tím spíše, čím více se ČR etabluje jako izraelský spojenec. Tady nejde o prezentaci propagandy - tady jde o sdělování prosté pravdy. Působí trapně, když ve státě prohlašujícím se za přítele Izraele, se řada lidí neorientuje v izraelské realitě a pokud ano, pak jen namáhavě. Lidé jedním dechem odsuzující šoa i podporující vznik palestinského státu, si podle mne vnitřně odporují a jako spojenci mi připadají nevěrohodní.

3 P.W P.W | 20. září 2011 v 14:39 | Reagovat

Milý Gugi, abychom to trochu odlehčili, značka "Kachol velavan" už je na výsostném území Státu Česká republika obsazena, nese ji interní zpravodaj Židovské obce Brno, viz např. kachol@zob.cz. Takže chceš-li zakládat novou stranu, nezbude než vstoupit do jednání s nositelem autorských práv

4 Věra Věra | 20. září 2011 v 14:45 | Reagovat

Moc se mi líbí komentář P.W. Děkuji

5 gugi gugi | E-mail | 21. září 2011 v 9:45 | Reagovat

Ad Pow Wow  :-D

To, že navrhuji ustavení..., neznamená explicitně, že HODLÁM ZALOŽIT.... K technice "založení" existují jiné mechanismy, k jejichž zvládnutí nemá jedinec jako já ani čas, ani prostředky, ani elektorát fascinovaný mým démonickým charismatem i hypnotizovaný mým osvědčeným šarmem.... Dal jsem jen návrh, kterého se chopí více schopní, než jsem já. A já nebudu tím, kdo pak bude chodit a říkat: "To já jsem stál u zrodu této myšlenky a nebýt mne ...atd." To zaprvé.

A zadruhé: nehodlám se vůbec přít o autorská práva k označení "Kachol velavan" či vstupovat do nějakých jednání. Ono by totiž ani nebylo o co se přít, vzhledem ke skutečnosti, že dotyčné označení neprochází národní databází ochranných známek, viz:  

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm

Důsledek toho, že se nejedná o registrované ochranné označení, je ten, že nic nestojí v cestě komukoliv, kdo si chce označení "Miflaga Kachol velavan" zaregistrovat - ať už jako trade mark pro dietní suchary, cestovní kancelář, nebo jako logo nové partaje...

Ale o tom všem můj drobný, přehlédnutelný pamflet mluvit nechtěl. Jak bylo "správně" pochopeno. :-P

Přál jsem si jen upoutat pozornost velectěného čtenářstva mimo jiné i na diplomatické zvěrstvo, jakým je proponovaný projekt palestinského státu, tvořeného územími Gaza a Jehuda veŠomron, propojenými koridorem o šíři 9 km !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.