EKONOMICKÉ ASPEKTY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

28. prosince 2010 v 7:17 | Jan Schneider |  Historie
Budou tací, kteří budou varovat: "Nepodléhejte konspiračním teoriím!".
My se však nebudeme zabývat konspiračními teoriemi, nýbrž konspirační praxí.

Přesně podle rady, kterou dostali významní badatelé John Loftus a Mark Aarons od jakéhosi amerického zpravodajce: Kašlete na ideologii. Sledujte peníze.
Podobně učinil kandidát na post velvyslance v ČR Norman Eisen, když spoluzaložil neziskovou organizaci Center for Responsive Politics pro sledování toků peněz v americké politice.

Na rozdíl od mazlavých až kluzkých debat o ideologických aspektech druhé světové války je totiž zpočátku téměř úlevné se zabývat neoddiskutovatelnými materiálními stopami minulých dějů. Úlevu však často vystřídá úděs, když ty stopy začnou promlouvat. Právě proto, že to nejsou hladké ideologické řečičky, ale důkazy "na tvrdo". Není divu, že se jim mnozí radši vyhýbají, protože na klidném spánku nepřidávají. Je to však konečně bádání čestné a důstojné a hodnotné.

NENÍ BIS JAKO BIS

K rozplétání složitějších dějů je dobré se vystříhat náhodných jednotlivostí, a snažit se najít místa, v nichž se sledované děje vyskytují nenahodile a koncentrovaně. Pro finanční transakce jsou těmi neuralgickými body zejména banky, jako vrcholné finanční instituce. Začněme tedy tou nejpozoruhodnější z nich.

Mluvě o ekonomickém pozadí druhé světové války, nutně narazíme na BIS, která hrála nejen v jejím průběhu extrémně významnou roli. Není to však Bezpečnostní informační služba, nýbrž Banka pro mezinárodní vyrovnávací platby (Bank for International Settlements), sídlící v Basileji.

Založena byla v roce 1930, v rámci tzv. Youngova plánu (splácení německých reparací po I. světové válce). Do jejího čela byli jmenováni zástupci vítězných velmocí a Německa. BIS fungovala jako banka a vykazovala zisky. Dividendy pak převáděla na konta svých zakladatelů (Bank of England, Říšská banka, Belgická, Italská a Francouzská centrální banka, First National NY, First National Chicago, J. P. Morgan, Bank of Japan). Není od věci si je zapamatovat.

Youngův plán byl zřejmým začátkem masivních americko-německých finančních transakcí. Zaškrcené německé hospodářství nebylo schopno splácet reparace. Německo si na ně tedy půjčilo z Ameriky, zejména prostřednictvím firmy Sullivan & Cromwell. Ta zařizovala nejprve prodej německých dluhopisů, posléze i americké investice do Německa. Německo tak zaplatilo reparace Francii a Británii, o to větší pohledávky však vznikly v USA. Ty byly tak úspěšně v Německu kapitalizovány, že rozpoutaly přímo investiční smršť. Za druhou polovinu 20. let to údajně bylo 1,5 miliardy dolarů! Takový odliv volného amerického kapitálu svým dílem dokonce přispěl ke krachu na burze a následné hospodářské krizi na straně jedné, a na straně druhé pak k rozhodujícímu rozmachu nacionálního socialismu, se všemi důsledky.

Na německé straně byl v té době klíčovou figurou prezident Říšské banky a ministr financí Hjalmar Schacht, kterého vysoce respektovaly západoevropské a americké finanční trhy. Schacht z Hitlerova popudu neustále žádal o další americké a anglické půjčky - a dostával je. Ford a General Motors tak pomohli prostřednictvím svých pobočných závodů v Německu vybudovat motorizované útvary, a J. P. Morgan Göringovo letectvo (a ještě po celou válku financoval výrobu letadel Focke Wulf). IG Farben byl kapitálově propojen se Standard Oil - který zásoboval německé letectvo benzínem a mazadly.

PROFIT ÜBER ALLES

Začala II. světová válka - a BIS fungovala dál. Příslušník NSDAP Paul Hechler byl ředitelem banky, Američan Thomas H. McKittrick jejím prezidentem. V BIS se tak zhmotnil poněkud šílený princip (zlaté pravidlo mezinárodního kapitálu), že i v době války musí být otevřené finanční kanály. Přes BIS platili nacisté celou válku úroky ze svých dluhopisů, procházely tudy dividendy z předválečných investic. A kromě jiného, právě přes BIS nacisté ukradli české zlato, které jim hanebně vydala Bank of England.

Prezident BIS Thomas H. McKittrick byl - zřejmě nikoliv náhodou - velmi dobrým přítelem zpravodajského důstojníka Allena Dullese, "zakrytého" funkcí amerického velvyslance v Bernu (po válce byl ředitelem CIA). Allen spolu se svým bratrem Johnem Fosterem Dullesem byli před válkou partnery zmíněné právnické firmy Sullivan & Cromwell, jejímž prostřednictvím byly prováděny ony masivní investice do německého průmyslu. V době války John Foster Dulles poskytoval právní služby pro BIS v New Yorku. Po britském vyhlášení války Německu v roce 1939 vyplnili vzniklou mezeru na německém trhu američtí obchodníci. Budoucí ministr zahraničí John Foster Dulles se stal členem správní rady IG Farben, jeho bratr Allen byl ve správní radě Schröder Bank, spolu se zástupcem SS.

"Jednoho rána v květnu 1944, zatímco mladí Američané umírali na italském pobřeží, přišel do svého úřadu uhlazený gentleman Thomas H. McKittrick, americký prezident nacisty kontrolované basilejské Bank for International Settlements, aby se svými německými, japonskými, britskými a americkými spolupracovníky projednal důležitou otázku 378 miliónů dolarů ve zlatě, které v době po Pearl Harboru poslali nacisté do BIS, aby byly jejich vůdcům k dispozici po válce. Toto zlato bylo ukradeno státním bankám v Československu, Rakousku, Holandsku a Belgii, a roztaveno spolu se zlatými zuby a dalšími zlatými předměty, až po snubní prsteny zavražděných Židů." (Takto začíná kniha Charlese Highama "Trading with the enemy". Zřejmě netřeba doporučovat.)

NENÍ POČÍTÁNÍ JAKO POČÍTÁNÍ

Jiný významný badatel na tomto poli, Edwin Black, věnuje mnoho záslužné péče objasnění role IBM na tzv. "konečném řešení". Došel k závěru, že IBM produkovala technologická řešení, která Hitlerovi reálně umožnila urychlit klíčové aspekty perzekuce Židů, homosexuálů, Svědků Jehovových a dalších lidí, považovaných nacisty za nepřátele.

Po napadení Polska nacisté anektovali jeho severozápadní část. V ní se IBM angažovala prostřednictvím své německé pobočky Dehomag (Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft), především v oblasti systematizování platů v slezských uhelných dolech a těžkém průmyslu. IBM přímo obsluhovala logistický systém Třetí říše až do prosince 1941, kdy Amerika vstoupila do války s Německem.

Pro působení v Generálním Gouvermentu, což byl zbytek
okupovaného polského území, založila IBM speciální pobočku nazvanou "Watson Business Machines", která pronajala říšské železnici počítací stroje a vyvinula speciální programy pro řízení říšské železnice. V tiskárně v Rymarské ulici č. 6, hned naproti varšavskému ghettu, tato pobočka vyrobila několik milionů příslušných děrných štítků. Toto tedy byla náplň činnosti Watson Business Machines, varšavské, nikoli Dehomagu, tedy německé pobočky IBM. Tento rozdíl je důležitý. IBM se totiž neustále brání poukazem na ztrátu kontroly nad svou německou pobočkou Dehomag.

Watson Business Machines dostaly po americkém vstupu do války za správce oddaného nacistu Hermanna Fellingera, který zachoval původní tým zaměstnanců a manažerů a udržoval firmu produktivní pro Říši a ziskovou pro IBM. Dividendy z činnosti Watson Business Machines byly vypláceny IBM přes ženevskou pobočku IBM. Po válce IBM dostala navráceny zpět všechny své polské zisky a stroje.

OPEL BLITZ

General Motors koupil automobilku Opel v roce 1929 a vlastnil ji nepřetržitě 80 let. Ředitel GM Alfred Sloan od prvních týdnů Třetí říše pomáhal změnit koňmi taženou německou armádu na motorizovanou. GM podle charakteru výroby velmi přesně věděl, na jakou válku se Německo připravuje: Opel vyráběl nákladní vozy Blitz pro Blitzkrieg. GM dokonce těsně před napadením Polska přesunul ohromné sklady náhradních dílů pro vozy Blizt těsně k polským hranicím. Dividendy byly prý pravidelně vypláceny. To na rozdíl od kolínské pobočky Forda, nad níž mateřská společnost za války ztratila vliv a z jejíž činnosti údajně po celou válku neviděla ani pfennig. Nevyplacené dividendy ovšem nacistická správa investovala do růstu pobočky, která po válce připadla opět mateřské firmě. Chraň někoho ruka páně ovšem vykládat, že Ford vydělal na válce! Ještě nějaké další otázky?

STANDARD FARBEN

Rockefellerova firma Standard Oil (kapitálově propojená s IG Farben) prodala v letech 1939-1940 nacistům 500 tun tetraetylu (přísada do leteckého benzínu, díky níž byla Luftwaffe schopna bombardovat Anglii). Hermann Göring zaplatil jedenáct milionů dolarů Standard Oil za užívací práva k rumunským ropným polím. Standard Oil chtěl v roce 1941 převést svou maďarskou pobočku na IG Farben (nestalo se tak pouze díky zásahu amerického ministerstva financí). V témže roce dostali američtí zpravodajci informaci, že pobočka Standard Oil, sídlící na ostrově Aruba (Nizozemské Antily), dodává nacistům přes Španělsko ropu. Její lodi měly imunitu zajištěnu náměstkem ministra obrany Jamesem Forrestalem. Ministr vnitra Harold Ickes chtěl tento obchod zrušit s poukazem na platný Trading with the Enemy Act z 13. prosince 1941. To byla poslední věc, o kterou se jako ministr pokusil.

Ale nebyl sám, kdo měl srdce a svědomí. V roce 1942 chtěl zástupce generálního prokurátora Truman Arnold zahájit stíhání Standard Oil pro činnost proti zájmům státu. Standard Oil však rychle vysvětlila vládě, že válečné úsilí závisí na dodávkách její ropy a ty by se mohly zastavit. Podobně bratři Dullesové zase pohrůžkou, že zastaví dodávky ropy do Británie, zabránili zveřejnění svých vztahů s IG Farben. A karavana táhla dál.

Ve stejném roce popsal budoucí prezident Spojených států, tehdejší senátor Harry Truman, chování Rockefellera a jeho firem jako velezrádné. Vše, co se mu podařilo, bylo v souhrnu několik měsíců přerušených dodávek, jinak dodávala Standard Oil of New Jersey nacistům ropu po celou válku.

BUSH A OSVĚTIM

V roce 1924 byla v New Yorku založena firma The Union Banking Corporation (UBC). Jejím výkonným ředitelem se stal Prescott Bush (otec G. Bushe). Zabýval se veškerými obchodními transakcemi ve vztahu k Německu. Posléze UBC získala Thyssenovu a Flickovu Consolidated Silesian Steel Corporation. Tak se stalo, že část otrockých prací v Polsku byla řízena Prescottem Bushem, neboť Consolidated Silesian Steel Corporation, později přejmenovaná na Silesian American Corporation, byla jednou ze třiceti společností, do nichž byli na práci dováženi vězni z nedalekého koncentračního tábora Osvětim. Prescott Bush byl obviněn na základě zákona Trading with the Enemy Act a byly zablokovány všechny akcie UBC. Ďáblův advokát však opět americké vládě vysvětlil, že případné trestní stíhání tohoto druhu by mohlo podrýt veřejný pořádek i válečnou morálku, a americkým chlapcům by se obtížně rukovalo do války, kdyby věděli, že část zisků z německého zbrojního průmyslu proudí do kapes některým jejich "spoluobčanům".

NEVINNÉ ŠVÝCARSKO

Toto je bohužel nevyčerpatelné téma. Podle Jeana Zieglera (Židovské zlato, Švýcaři a smrt) dorazilo v letech 1939-1945 z Německa do bernských bankovních sejfů zlato v hodnotě 1,7 mld švýcarských franků (zhruba 1/3 celkové světové produkce za tu dobu). V tom není započteno ukradené zlato, soukromě uložené příslušníky SS a dalšími osobami.

Zlato se pralo v trojúhelníkových obchodech. Říše prodala do Švýcarska zlato. Obdržela franky, za něž nakoupila z Turecka, Portugalska, Švédska, Španělska a dalších zemí strategické suroviny. Zmíněné země pak za utržené franky odkoupily ze Švýcarska (ono) zlato, coby běžný nákup švýcarského zlata, "který jim nikdo nemůže vyčítat".

A na konci války výše nesplacených švýcarských vyrovnávacích úvěrů, "nezištně" poskytnutých Německu, přesahovala jednu miliardu švýcarských franků. Tomu se říká neutralita!

Pointa? Jen v dubnu 1945 přijaly argentinské pojišťovací společnosti, banky, poručnické společnosti, správci majetku a obchodní domy jmění pocházející z kořisti nacistů, v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů. Kde se to jmění celou dobu hřálo?

CHLADNOKREVNÉ SVINSTVO

Právnicky a ekonomicky lze popsat poválečné "chladné znárodňování" v některých východoevropských zemích takto: Země byly zničené válkou, po níž si i Stalin odvezl svou kořist, a potřebovaly bankovní úvěry a přístup na mezinárodní finanční trh. Švýcaři naopak požadovali odškodnění za vyvlastněné majetky v těchto zemích. Východoevropské státy by Švýcary odškodnily rády, ale neměly peníze. Bern našel smluvní řešení, v němž se zavázal, že požádá švýcarské banky, aby zlikvidovaly spící účty osob z příslušné smluvní země a tyto prostředky převedly do smluvní země.

Švýcarské soukromé banky poslechly tohoto zcela protiprávního pokynu, neboť většinou patřily k těm, které byly poškozeny zestátňováním. Peníze převedly do smluvní země, opět bez jakéhokoliv právního základu, navíc při zcela zjevném porušení bankovního tajemství, jindy ve Švýcarsku tak svatého a nedotknutelného. Jakmile východoevropským státům přistály tyto prostředky ze švýcarských státem vykradených spících kont do zlopověstných bankovních "schránek hanby", obratem vyplatily vyvlastněným Švýcarům odškodné, pěkně ve valutách.

Tak proběhlo dvojstranné švýcarsko-polské vyrovnání (1949). Polští komunisté zestátnili švýcarské podniky, konta, pohledávky, zemědělské podniky a další švýcarské majetky v celkové výši kolem 53 miliónů švýcarských franků. Polsko však mělo zájem udržet dobré (zejména finanční) vztahy se Švýcarskem, bylo ochotné za zestátněné majetky zaplatit odškodné, avšak nemělo na to finanční prostředky. Proto bylo formou výměny tajných dopisů mezi zástupci obou zemí dojednáno, že švýcarská vláda pomůže odblokovat "spící konta" polských občanů, především židů (těch bylo jen v Polsku vyvražděno na 3 milióny!), a prostředky ze spících kont pošle do varšavské centrální banky. Polská strana se stejnou formou zavázala poslat odškodné za zestátněný majetek na konto, které švýcarská národní banka za tímto účelem otevřela v polské národní bance ve Varšavě.

Pointa byla v tom, že švýcarská vláda prostředky z odblokovaných spících kont polských občanů ve Švýcarsku "nedopatřením" nedoprovodila jmenným seznamem, komu tyto prostředky patří. Tím pádem Poláci tyto prostředky nemohli vyplatit, neboť nevěděli komu, a mohli je použít na odškodné za zestátněné majetky švýcarských občanů v Polsku, jejichž detailní seznam švýcarská vláda přiložit tentokráte nezapomněla. Po dohodě s Polskem uzavřel Bern podobnou dohodu s Maďarskem.

POINTA A SOUČASNOST

Není divu, že ex-prezident Říšské banky Hjalmar Schacht mohl před norimberským tribunálem dávat najevo svoji převahu: chtějí-li ho soudit, musí soudit i britské a americké společnosti, že pomohly vyzbrojit Německo. Schacht byl skutečně osvobozen a propuštěn. I ostatní šéfové německého průmyslu byli na nátlak Washingtonu ochráněni před tribunálem; byli postaveni před místní soudy, které byly svěřeny americkým soudcům - a ti se řídili precedentním rozhodnutím norimberského tribunálu ohledně Schachta. Evidentně kvůli nebezpečí, že by se průmyslníci v ostře sledovaných procesech mohli "zbytečně rozpovídat". (Současné politické elity o tom vědí své. Tak málo se svět mění.)

Aniž bychom se dotkli další, převelice citlivé problematiky "ukradeného umění", můžeme konstatovat, že druhou světovou válku je možno hospodářsky charakterizovat jako obrovský byznys, kdy mnozí profitovali z obou stran konfliktu. Majetkoprávně šlo o loupež rozsahu již globálního (otázka japonského "špinavého zlata"), podvod, zneužití informací, zneužití pravomocí, obchod s nepřítelem atd. Ohromné jmění bylo přes Švýcarsko a Vatikán přesunuto do "klidných zón", ponejvíce diktátorských, kde bylo zaručeno, že nikoho ani nenapadne se ptát po původu majetku. Z hlediska etického se pak o válce co do jejího ekonomického pozadí nic publikovatelného napsat nedá.

Mají tyto skutečnosti vliv na současné dění? Nesporně přímo ovlivnily těsně poválečné děje. Poté jejich vliv (z tohoto pohledu naštěstí) částečně zmrazila studená válka. V současnosti se však vede nápadně mnoho "hladkých" propagandistických řečí o proběhnuvších dějích, relativizuje se i nos mezi očima, a stavěním komunismu na roveň s nacismem se efektivně gumuje (popírá) šoa, jež je naopak jejich téměř základním referenčním rozdílem. Čemu může sloužit ono postupné vyviňování nacismu, zejména poukazováním na to, že "již tehdy chránil Evropu před bolševismem"? Nejde o skrytý počátek rehabilitace nacismu?

Námitku, že se zde dostáváme do oblasti "konspiračních teorií", rázně vrátíme zpět na zem. Vyviňování nacismu může být totiž jednou z důležitých součástí legalizace oněch ulitých majetků. Proto je třeba sledovat stopu peněz, abychom měli šanci zjistit, co se vlastně děje.
 

28 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 gugi gugi | E-mail | 28. prosince 2010 v 8:05 | Reagovat

Tento velice informativní článek potvrzuje notorickou pravdu, že kšeft nezná hranic a ideologií. Potvrzuje i poznatek, že velký kšeft je možno udělat jen, když víte něco, co ostatní nevědí...

Pokud mezinárodní společenství nepřijme univerzálně závaznou právní normu, že vlastnická práva lidí okradených nacisty jsou nepromlčitelná a že i přes různé "legalizace" jsou tyto majetky v cizích rukou věcmi, pocházejícími z trestné činnosti, pak hovoříme nadarmo.

2 jana jana | E-mail | 3. ledna 2011 v 20:08 | Reagovat

Ano, jistí bankéři podporovali většinu válek, a to na obou stranách konfliktu.

A není tomu konec. Stačí se podívat na to, jak funguje CIA, Mossad a další tajné služb. Mají nejen prsty v útocích 11. září 2001, ale využívali a stále využívají Al- Kajdu a Bin Ladina ke svým cílům, které jsou jak politické, tak zištné. Al Kajda byla využívána  nejen ve válce v Afghanistánu a v Kosovu, ale i pro další války...

Obávám se, že lidé žijící na území Palestiny se dostali do pasti (jak se zdá, o osídlení Zaslíbené země měli eminentní zájem Rotschildové, a před válkou dokonce spolupracovali nacisté se sionisty, včetně finanční podpory vysídlování). "Konspirační teorie" tvrdí, že budou spolu s muslimy obětováni v procesu nastolení Nového světového řádu ilumináty. Plány se uskutečńují promyšleně. Ne náhodou americká armáda přes nesouhlas generála musela pustit v prosinci 2001 obklíčený Taliban na příkaz Bílého domu do Pakistánu...

Doporučuji studovat weby zabývající se NWO problematikou.

Zaujalo mne už před 10 lety prohlášení centrálního rabínského kongresu "PROČ JSME PROTI IZRAELSKÉ VLÁDĚ A JEJÍM VÁLKÁM" viz:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=dvoulete-vyroci-akce-lite-olovo&cisloclanku=2010120051

3 jana jana | E-mail | 3. ledna 2011 v 20:25 | Reagovat

Hodně jsem přemýšlela nad vznikem sionismu a nad utrpením, které přineslo řešení dvou států na jednom území. První premiér Izraele terorista, odpor Arabů proti přívalu izraelců, pogromy a vyvražďování na obou stranách...

600 palestinských vesnic srovnaných se zemí, lidé žijící 60 let v uprchlických táborech, krutost generace potomků těch, kdo zahynuli v šoa v Džanínu...

Osobně jsem poznala několik palestinců a utrpení jejich rodin mi připadá podobné podobné tomu, jaké asi zažili židé za 2. sv. války... mrtví příbuzní, přístup spoluobčanů jako k lidem "podřadné" rasy - neúcta, stavění zdí ghetta...

4 Radek Radek | E-mail | 3. ledna 2011 v 20:40 | Reagovat

Dobrý den,

   reaguji na :

Pokud mezinárodní společenství nepřijme univerzálně závaznou právní normu, že vlastnická práva lidí okradených nacisty jsou nepromlčitelná a že i přes různé "legalizace" jsou tyto majetky v cizích rukou věcmi, pocházejícími z trestné činnosti, pak hovoříme nadarmo.

můj komentář: to, co dělali fašistické státy s Židy i jejich majetkem byl zločin. Státy jako Polsko ovšem byli nepřáteli Německa a na těchto zločinech nenesou odpovědnost. Po válce převzali majetek povražděných, kteří neměli přímé potomky, zcela legitimním způsobem. Je tisíciletou právní tradicí, že dědictví po osobě, která zemřela a nemá příbuzné, přechází na stát. Vznášet nárok by mohli jen přímí potomci, pokud byli pominuti. Ale legálním způsobem není možné, aby vůči těmto státům, nebo soućasnému majiteli vznášela námitka jakákoli jiná skupina či organizace.

5 Schneider Schneider | 4. ledna 2011 v 0:05 | Reagovat

ad/ Radek:
Píšete: " ...Je tisíciletou právní tradicí, že dědictví po osobě, která zemřela a nemá příbuzné, přechází na stát. ..." --- Ovšem. Jenže peníze, vrácené ze Švýcar do Polska, resp. Maďarska, nebyly doprovázeny informacemi o svém původu, tedy o majitelích příslušných kont. Proto nemohlo být ani zjištěno, zda zavraždění majitelé kont měli přeživší příbuzné, nebo ne. V tom je to svinstvo. Čili převod peněz bez informace o tom, komu jsou určeny (což byla oficiální legenda prvotního převodu oněch prostředků ze Švýcarska) je transakcí nekompletní, tedy nelegální - a měla být odmítnuta. Peníze Polskem (resp. Maďarskem) neměly být těmito státy přijaty, protože nebylo možno zjistit, zda k nim existují oprávněné osoby. Byly-li tyto prostředky přijaty, pak měly ležet na účtech centrálních bank do doby, než k nim byly získány příslušné informace. A měla být vyvíjena snaha tyto informace získat. Z tohoto postupu nelze slevit, jeho nedodržení je neomluvitelné. Je to loupež na zavražděných.

6 jana jana | E-mail | 4. ledna 2011 v 1:28 | Reagovat

Zajímaly by mne vaše názory na následující - ještě více šokující informace a dokumenty... o tom, jak sionisté spolupracovali s Hitlerem:

http://www.ihr.org/jhr/v13/v13n4p29_Weber.html

http://www.liveleak.com/view?i=733_1177590511

http://engforum.pravda.ru/showthread.php?264937-The-Rothschild-banking-house-funded-both-Hitler-and-Stalin

Hledám jeden web, kde jsou i filmové dokumenty o podpoře nacistů při přesídlování židů do Palestiny, a mezitím jsem narazila na info, že prý   Hitlerova babička otěhotněla při službě ve Vídni v domě promiskuitního  Salomona Mayera, kterého opustila žena. Takže prý byl Hitler potomkem nemanželského syna z rodu Rotschildů, prý proto ta podpora iluminátů - bank... no to už je i na mne dost "silné kafe"...

"According to a book by a psychoanalyst, Walter Langer, called The Mind of Hitler, not only was Hitler supported by the Rothschild's, he WAS a Rothschild.
...
Langer's information came from the high level Gestapo officer, Hansjurgen Koehler, published in 1940, under the title "Inside the Gestapo". He writes about the investigations into Hitler's background carried out by the Austrian Chancellor, Dolfuss, in the family files of Hitler.

Koehler actually viewed a copy of the Dolfuss documents which were given to him by Heydrich, the overlord of the Nazi Secret Service. The file, he wrote, "caused such havoc as no file in the world ever caused before" (Inside the Gestapo, p 143).

7 jana jana | E-mail | 4. ledna 2011 v 1:44 | Reagovat

Zatím jsem se nesetkala s nějakou veřejnou diskusí nebo komentáři v masmédiích o této důležité otázce...

Nakolik byl propojeny zájmy sionismu a nacismu, nakolik spolupracovali jejich představitelé...

Eichman při návštěvách Jeruzaléma apod.

Incredibly, Avraham Stern, the leader of the notorious “Stern Gang,” late in 1940, made a written proposal to Hitler, by which the Jewish militias in Palestine, would fight on “Germany’s side,” in the war against England, in exchange for the Nazis help in resolving the “Jewish Question” in Europe, and their assistance in creating an “historic Jewish state.”

http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-germany-hitlers-jew-support.html

8 gugi gugi | E-mail | 5. ledna 2011 v 15:15 | Reagovat

Představovat si, nebo naznačovat, že nacisté byli nadhaněči sionismu, je nejapností.
Snažit se to ilustrovat na příkladu naprosto ojedinělého hrdiny Irgunu, Avrahama (Jaira) Sterna, je rovněž nejapností.
To, že dával Anglánům pořádně "zabrat" z něj nedělá Hitlerova kolaboranta.
Za jiných okolností by to byla velmi potřebná individualita ("Rak Kacha"). Byl to dobrý Žid a škoda, že odešel tak mlád.

9 jana jana | 5. ledna 2011 v 19:51 | Reagovat

Nejapnost... ano, to se tak zdá...

Ale proč to vypadá tak, že ze se opravdu mohli dohodnout sionisté s nacisty - udělali maximum pro to, aby uskutečnili co nejdříve svůj plán - Osídlit zaslíbenou zemi?

/Byla jsem v Izraeli, v Jeruzalémě, je tam nádherně...až na tu situaci palestinců.../

Já jsem o těchto událostech a souvislostech dřív nevěděla... až při studiu plánů NWO jsem na to narazila -  dočetla se, že Rotschild vybudoval infrastrukturu, sionisté dělali kampaně, ale do chudé pusté země se židům z Evropy nechtělo... a pak začala ta spolupráce... ještě jsem nenašla další materiály, i dokumentární filmy z té doby...

Sleduji co se děje dnes... kdo vlastní masmédia, které cenzurují mnoho z toho, co se děje ve světě... kdo vlastní banky, které úmyslně způsobily finanční krizi... že si někdo hraje na to, že naplní starozákonní proroctví /G.W.Bush v r. 2003 oznámil francouzskému presidentu Chiracovi, že ho Bůh vyvolil, aby táhl na Magoga... to napsal J. Ch. ve svých  pamětech - prý se šel šokován radit s teology ze Sorbonny.../ Bush prý navíc dal Saddámovi ultimátum na svátek purim (kdy bylo dovoleno zabíjet nepřátele židů - kniha Ester) ... i další události války v Iráku byly prý astrologicky vypočítávány...

Viděli jste, jak presidenti USA provozují v Bohemian Grove před 40m sovou rituály jak z Harryho Pottera? Víte to, že Prescott Bush a jeho potomci - presidenti USA byli a jsou členy spolku Skull and Bones? /Prescott pro ten tajný spolek ukradl před mnoha lety lebku náčelníka apačů Geronima, a jeho potomci vedou soud s Univarzitou Yale/ - že ten znak lebka s hnáty a číslo 322 pravděpodobně souvisí s německou zednářskou lóží?

Čím víc toho vím, tím víc se o židy žijící v Palestině bojím... Nemilosrdně byli likvidováni v šoa a kdoví co je čeká v budoucnu...

A v historii válek a masakrů v Evropě se objevují v pozadí ty samé rodiny...  bankéři, průmyslníci... a prý i téměř všechny války od počátku 20. století měly podobný začátek - tzv. False - flag operaci /donedávna jsem nevěděla, že i 1. sv.v. byla takto nastartována/... něco si o tom najděte... budete zírat... něco bylo jen ve fázi příprav - operation Nortwood - Kuba... http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

Lidé mnoho ještě nevědí... Kosovo... 911...Londýn...možná i Madrid...

Také jsem o tom nevěděla...

Slyšeli jste něco o klubu Bilderberg?

Založen nacistou, členstvo - Rotschildové, Rockefellerové, bankéři, šlechtici, tiskoví magnáti, vlivní a mocní lidé... vždy na sjezd zvou budoucí presidenty USA ... setkání bývalo dříve v přísném utajení, co proniklo ven /přes personál hotelů/, to se pak plnilo... z našich politiků tam bývali zvaní Havel, Vondra, Schwarzenberg, Pehe... Švejnar...Prý tam z klobouku vytáhli jméno nevoleného presidenta EU Rompuye, prý se tam před lety upekl nápad zavést euro apod.

Daniel Estulin o Bilderberg setkání přednášel nedávno i v EP, jeho knihu si už koupilo přes 5 milionů výtisků, v pátek přijede přednášet do Prahy, chci tam jít...

Jinak co říkáte tomu prohlášení Centrálního rabínského kongresu?

Proč podle Vás Amerika odmítla poskytovat azyl židům z nacistického Německa?

"PODIVNÁ POLITIKA USA a ŠVÝCARSKA  VŮČI EVROPSKÝM ŽIDUM V NACISTICKÉM  OHROŽENÍ

V roce 38 USA odmítaly udělovat Židům víza, třebaže již bylo jasné, co Hitler s evropskými Židy plánuje ve finální fázi udělat... Např. před americkým konzulátem v Marseille byly kilometrové fronty Židů..."

http://kostlanova.blog.idnes.cz/c/170466/Holokaust-kam-dnes-s-nim.html

10 jana jana | 6. ledna 2011 v 18:31 | Reagovat

Návštěva Osvětimi v rámci povinné školní exkurze byla pro mne před asi 40 lety tak otřesným zážitkem, že jsem pak vůbec nechtěla mít děti - do takového světa...

Nakonec je mám...

Byla jsem v r. 2004 i v Jod Vašem v Jeruzalámě, velmi silný zážitek jsme měli v muzeu dětských obětí holokaustu... jak tam při svitu milionu plamínků svíčky čtou jména dětí a místa kde žily... bylo jich tam hodně i z Čech... celá smyčka se čte snad měsíce, kolik jich zemřelo...

Bohužel by si mohli podobné muzeum začít stavět už i Palestinci...

http://blisty.cz/art/56509.html

"Izrael podle WikiLeaks plánuje totální válku proti Libanonu a Gaze"

Když jsem četla výroky nacistů na posterech v Jod Vašem, vybavovaly se mi přitom i slova z knihy Jozue... vybijte jako klaté ostřím meče vše co dýchá - včetně dětí, žen...

JHVH přikázal genocidu 7 národů Kenaanu, a někteří lidé, kteří věří v zákon karmy, a to i pro celé národy, si mohou klást otázku, zda i v tomto případě neplatilo "kdo čím zachází, tím i schází"...

...pro národ, který má ve svých svatých Písmech tak často uplatňovaný zákon kolektivní viny a trestu...

Je to pro nás dnes těžké posuzovat...

Princip kolektivní viny dnes není v západní civilizaci uplatňován a genocida je dnes nejhorším zločinem proti lidskosti...

11 jana jana | E-mail | 7. ledna 2011 v 1:38 | Reagovat

Nejapné nebo krutě pravdivé? Měli opravdu sionisté prsty v útocích 11. září?

http://www.davidicke.com/articles/political-manipulation-mainmenu-72/42734-they-dare-not-speak-its-name-rothschild-zionism

Nejen výstřední David Icke, ale VŠ vzdělaný expert na blízkovýchodní konflikt má podobný názor:

http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book#article_11279

http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book

film Missing links v angličtině:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=mene-znama-videa-o-9112001-v-anglictine&cisloclanku=2010120029

Myslím, že právě na tomto portálu byste neměli zavírat oči nad těmito souvislostmi...

A nad tím k čemu se schyluje... USA bankrotuje, dolar skoro nikdo již jako rezervní měnu nechce, a USA v této situaci schválili "největší vojenský rozpočet v historii lidstva"

Pákistánské jaderné hlavice jsou téměř pod jejich kontrolou... ale...

Půjde ještě asi o hodně...

Bohužel možná o další miliony životů... možná desetimiliony či stamiliony...

12 gugi gugi | E-mail | 7. ledna 2011 v 8:44 | Reagovat

Jani,hoď po mně někdy vzorkem toho, co šňupeš ...
:-D

13 jana jana | 7. ledna 2011 v 18:57 | Reagovat

2gugi: Kéž by to tak bylo...

Koukl ses na toho Bollyna?

Zrovna píšu na 911blog, že za chvíli lidé nebudou schopni rozlišit, kdo jsou "Oni" a kdo "My" a realitu od sci-fi...

http://911blog.yweb.sk/comment/reply/898/7056

Počkejte si na zprávy o UFO v naší TV... BBC už to rozjela ...

Znáte projekt Blue Beam? Který má mít mimo jiné za cíl znemožnit křesťanskou, židovskou i muslimskou víru?

14 jana jana | E-mail | 16. ledna 2011 v 2:39 | Reagovat

Ač Einstein podporoval osidlování tehdejšího britského mandátu Palestina židovskou populací, věřil v soužití Arabů a Židů na jednom území, a založení státu Izrael nepovažoval za optimální řešení. Tehdejšího vůdce revizionistické strany Tnuat Haherut (Strana Svobody –později se transformovala v dnešní vládní stranu Likud) Menachema Begina, který se později stal 7. premiérem Izraele, Einstein označoval za fašistu. Po smrti prvního prezidenta Izraele v roce 1952, nabídla izraelská vláda místo druhého prezidenta Einsteinovi. On nabídku odmítl.

Albert Einstein 17. dubna 1938 v projevu na Commodore Hotel v New York City, řekl: "Mnohem raději bych viděl rozumnou dohodu s Araby na základě společného soužití v míru, než vytvoření židovského státu. Stranou praktických úvah, se mé povědomí o základní povaze Judaismu brání myšlence na židovský stát s hranicemi, armádou, a světskou mocí, bez ohledu na to, zda pouze skromnou. Mám strach z vnitřních zranění, která Judaismus utrpí, obzvláště z vývoje úzkého nacionalismu v našich vlastních řadách, proti kterému jsme museli bojovat již dříve, i bez židovského státu. " [1]:

V lednu 1946 v odpovědi na otázku, zda uprchilcké židovské osídlení v Palestině potřebuje židovský stát, Einstein odpověděl anglo-americkému vyšetřovacímu výboru:
"Mé srdce není myšlence státu nakloněno. Nemohu pochopit, proč je to potřeba. Je to spojeno s úzkoprsými a ekonomickými překážkami. Věřím, že je to špatné. Vždy jsem byl proti tomu." [2]:

Alfred M. Lilienthal ve své knize „What Price Israel?“ líčí, že 1. dubna 1952, ve zprávě pro organizaci Děti Palestiny, Einstein "hovořil o nutnosti omezit nacionalismus, který vznikl v Izraeli už jen kvůli přátelskému a plodnému soužití s Araby“. Lilienthal zmiňuje i svůj osobní rozhovor s Einsteinem: "Dr. Einstein mi řekl, že kupodivu nikdy nebyl sionista a nikdy nefandil vytvoření státu Izrael. Také se mi zmínil o významném rozhovoru s Chaimem Weizmannem (prezidentem Světové Sionistické organizace), kdy se Weizmanna Einstein zeptal: „Pokud byla Palestina darována Židům, co s Araby?“ Weizman odpověděl: „Jakými Araby? Ti zde nejsou vůbec důležití." [3]:

V dopise americkému deníku New York Times varovalo v roce 1948 několik známých židovských intelektuálů, včetně Alberta Einsteina jasnými slovy před fašistickou hrozbou v židovském státě, před sionistickými teroristy a před pozdějším izraelským premiérem Menachem Beginem.

Dopis vydavateli New York Times
4. prosinec 1948

...

http://ocadlik.blog.idnes.cz/c/171840/Albert-Einstein-o-statu-Izrael-Vzdy-jsem-byl-proti-tomu.html

15 en en | 25. ledna 2011 v 21:57 | Reagovat

Jano, máte pravdu. Dodnes jsem to tajil, ale 11. září specielně, byl můj vrcholový výkon. Ten moment překvapení se mi tak povedl, že jsem byl sám velmi, ale velmi, překvapen.
Sionista en

16 Rockefeller Rockefeller | 25. ledna 2011 v 22:26 | Reagovat

Jsem rád, že se to odtajnilo, díky.Konečně se můžeme svobodně rozvinout

17 kubajz kubajz | 18. července 2013 v 10:58 | Reagovat

[15]:

[16]:

jen si zijte tam kde si zijete dale, zesmesnovani je nejlepsi obrana sveho vlastniho strachu z pravdy ... nemam vam to ale za zle a nerad bych aby to tak bylo chapano ...

my lide mame proste takovou vlastnost hazet vsechno neove a revolucni a mensinove na jednu hromadu - nemozne, vymyslene, nadprirozene ...

myslim ze ze to opravdu souvisi se strachem, strachem z pravdy? strach nejvice zavira oci ... tim nerikam, ver vsemu co slysis, nikoli, zdrava skepse je ta cesta a i ty nejextravagantnejsi "vymysli" mohou byti pravdive a naopak nejzaritejsi pravdy tou nejvetsi lzi ...

=)

18 clay clay | 23. června 2014 v 13:46 | Reagovat

co takhle zkusit myslet hlavou? :-)
http://www.spiegel.de/einestages/zweiter-weltkrieg-lebenssaft-der-wehrmacht-a-946446.html

19 Luba Luba | 15. srpna 2014 v 23:27 | Reagovat

Zajímalo by mě, kde pan Schneider své informace pro takto obsáhlý článek čerpal. Není ani ekonomem, ani historikem. Je bakalářem religionistiky a bývalým pracovníkem Bezp. inf. služby. Takže mu to předal agent s krycím jménem "Akát"? Proč neuvedl soupis zdrojů, který by si tak "fundovaný" článek zasloužil? Jeho závěrečné věty jsou vyloženě spekulativní, až demagogické.

20 Luba Luba | 15. srpna 2014 v 23:36 | Reagovat

[18]:

Clay, správná připomínka! Pan Schneider celou dobu spekuloval o kšeftu, a ani ho nenapadlo, že skutečnou motivací "tiché ekonomické spolupráce" bylo využití nacistického Německa k likvidaci bolševického SSSR, který považovali např. Američané za nebezpečnější už z toho důvodu, že jim Němci byli kulturně blíž, než Rusové. Vždyť celé oblasti v U.S.A. měly osadníky převážně německého původu - např. Pennsylvánie.

21 Doporučuji Doporučuji | Web | 25. března 2015 v 13:10 | Reagovat

http://albafos.blog.cz ,)

22 Terezinskapuda.cz Terezinskapuda.cz | Web | 8. července 2015 v 22:40 | Reagovat

Dobrý večer,

   Omlouvám se za spam. Chtěl bych touto cestou poukázat na novou expozici terezínská půda která ukazuje nástěnné malby a předměty z doby bývalého terezínského ghetta.

http://terezinskapuda.cz/

23 Caroll Caroll | E-mail | 13. září 2016 v 11:57 | Reagovat

Za I WW působila v Německu francouzská zpravodajská organizace, kterou vedl jistí Piere Desgrandes (nevím zda je jméno pravé) který ve své knize řekl velice výstižnou větu: "Válka je obchod a jinak nesmí být ani chápána". Samozřejmě je to poněkud zúžený pohled obchodníka, ale je třeba uznat komunistický argument že k válkám(těm větším) dochází především z ekonomických důvodů. Činnost BIS je toho názorným důkazem. Bylo nutno nějak ze zbídačeného Německa dostat zpět peníze a ovládnout jeho ekonomiku(po jeho porážce o níž nikdo z ekonomických kruhů nemohl pochybovat). Šlo jen o to, aby Německo získalo dostatečnou válečnou kořist ze které by bylo možno těžit. Proto vydala Bank of England československé zlato, protože dobře věděla, že se jí z německých rukou vrátí zase nazpět. V podstatě se dělila s Německem o válečnou kořist. Zlato je zlato a není nad něj.

24 BillieGar BillieGar | E-mail | Web | 6. března 2017 v 22:30 | Reagovat

about their loved ones, hobbies, etc) about their personal existence without getting too individual and making them miserable when you receive an opportunity, don??t forget to write all that data in their file.The next time when you meet or communicate with them again, mention something significant in the last talk you had with them and they'll believe you really worry about them.                        How many times maybe you have expected your prospect to see, hear a CD, or have a look at a web site and you also understand that they haven??t done it? If after four days you haven??t noticed from their website, follow-up with an email, a call, or even a personal visit.  Imagine if everyone did everything you are performing! Retain in contact with all of your prospects, you never know what may happen in the foreseeable future RATHER THAN quit!    Ready to study! Be a sponge and absorb in everything.  Inform your affiliates about the guides you read (read the books that I suggest on the right side of my website) and everything you hear that??s important in your normal life.  Self-development is permanently, we never cease understanding.  Teaching them-and being truly a boss will be the hardest element. First, you need to help yourself and study exactly what you'll be able to with moment and endurance, assisting others can come naturally.    About The Writer  On her behalf website she gives her thoughts, ideas and her experiences that she has acquired during years performing being a freelancer.  
http://financeclap.com/2017/01/23/how-to-provide-brilliant-customer-service-without-lifting-a-finger/
https://www.aivanet.com/2017/01/5-things-business-must-start-develop-successfully/
http://allenage.com/internet/promote-your-youtube-boost-seo/

25 LarryWap LarryWap | E-mail | Web | 3. září 2017 v 0:50 | Reagovat

Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам удивительное средство для похудения Mangoosteen. С его помощью можно сбросить около 15 килограмм за 14 суток.

Дерево мангустин произрастает на Филиппинах. Плоды дерева имеют удивительные особенности. Во флаконе имеется около 25 плодов этого замечательного растения. Плоды дерева гарциния помогают убрать излишнею липидную ткань. А также отлично влияют на организм в комплексе. Технология изготовления средства, а также уникальная упаковка помогают сберечь все полезные свойства дерева.

Главным действующим веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангкут, в которых содержится большое количество питательных веществ. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных дозах имеется во фрукте, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон считается одним из наиболее сильных антиокислителей. В плоде дерева гарциния также содержатся различные витамины и элементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

26 SusanWhole SusanWhole | E-mail | Web | 19. října 2017 v 6:25 | Reagovat

[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/

-----------------------------------
Кредит наличными под залог авто.
Кредит под залог б/у автомобиля - это кредит наличными и это один из самых быстрых и простых способов получить относительно большую (наличную) сумму денег на любые свои потребности. Предлагая взять кредит наличными под залог авто, ВиЭс Банк руководствуется потребностями Клиентов, которым нужен источник денег для разнообразных потребностей. О расходе денежных средств у Вас никто не вправе требовать отчета. Важно лишь, чтобы Вы имели возможность своевременно погашать взятый кредит под залог б/у авто.
Преимущества кредита под залог автомобиля в ВиЭс Банке:
быстрота принятия решения об оформлении кредита; отсутствие "скрытых" комиссий; возможность досрочного погашения кредита под залог б/у авто без штрафных санкций.
В ВиЭс Банке кредит наличными под залог авто исключает любые риски. Залог - это не более, чем гарантия Банка возврата кредитных средств. Обращаем внимание, что в течение всего периода пользования кредитом под залог б/у авто Вы вправе пользоваться личным транспортным средством.
Условия, на которых можно взять кредит под залог подержанного авто простые и прозрачные:
Срок кредитования - до 6 лет; Возраст транспортного средства на конец срока действия кредитного договора не должен превышать 10 лет; Обеспечение кредита - подержанные автомобили категории "В", т.е. легковой автотранспорт; LTV (loan-to-value) ≤ 50%; что означает, что сумма предоставленных денег в кредит не должна превышать 50% от оценочной стоимости залогового авто; Страхование обеспечение осуществляется согласно "Правил страхования для сегментов розничного бизнеса". Для автомобилей старше 5 лет разрешается не осуществлять страхование КАСКО; Страхование от несчастного случая заемщика , который взял кредит наличными под залог б/у авто, по базовому тарифу на весь срок действия кредитного договора; Процентная ставка на кредит под залог б/у авто - 27% годовых в грн; Разовая комиссия - 1% от суммы кредита; Максимальная сумма кредита - без ограничений.
Как и при оформлении любого другого кредита наличными, Банку понадобятся документы, доказывающие платежеспособность заемщика. ВиЭс Банк предоставляет возможность взять кредит наличными под залог подержанного автомобиля во всех городах страны, в которых есть отделения Банка, располагая небольшим пакетом документов.
Паспорт гражданина Украины. Справка о присвоении идентификационного номера. Справка о доходах за последние 6 месяцев. Копия трудовой книжки заемщика, заверенная отделом кадров (директором) предприятия на котором работает заемщик. Свидетельство о Брак, согласие (супруга / супруги). Договор страхования КАСКО. Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (на срок не менее одного года и ежегодными обновлениями действия договора страхования и представления Банку договора и копии платежных документов об уплате страховых взносов в течение всего срока действия настоящего Кредитного Договора) Свидетельство о регистрации транспортного средства. Другие документы по требованию банка.
Дополнительную информацию о том, как можно взять кредит под залог б/у авто, узнайте в отделениях ВиЭс Банка.

[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

https://www.facebook.com/Dengido/

27 Waltersworb Waltersworb | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 11:06 | Reagovat

АЛКОВЕРИН АКТИВИРУЕТ РЕЖИМ АЛКОГОЛЬНОГО ОТТОРЖЕНИЯ
С ALCOVIRIN выпить ПРОСТО НЕ УДАСТСЯ!

Это первый биогенный растительный комплекс, способствующий выработке непереносимости алкоголя при совместном приеме капель и спиртных напитков, вызывая тошноту и его полное отторжение организмом!

Кроме того, он оказывает мощное оздоровительное действие, устраняя алкогольную интоксикацию и способствуя восстановлению правильной работы органов и систем.

Официальный сайт: http://alcovirin.bxox.info

28 JollyKiss JollyKiss | E-mail | Web | 11. května 2018 v 0:28 | Reagovat

Hello! Padle vojaky svetove valky dnes na mnoha mistech pripominaji valecne pamatniky a velke vojenske hrbitovy. Ostatky velke casti padlych vojaku nebyly identifikovany a jsou tak hromadne ulozeny ve velkych kostnicich nebo anonymnich hrobech. Jmena nezvestnych a padlych jsou pak casto zaznamenavana na pamatnicich. Napriklad na pamatniku v severofrancouzskem Thiepvalu je zapsano 70 000 jmen nezvestnych britskych vojaku z bitvy u reky Sommy .

29 forfriskhud.se forfriskhud.se | E-mail | Web | 12. května 2018 v 16:15 | Reagovat

Hi! Prvni svetova valka zcela rozvratila predvalecnou svetovou ekonomickou stabilitu. Evropske mocnosti kvuli zvysujicim se vydajum na financovani valky zahy upustily od tzv.

30 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 1. září 2018 v 13:31 | Reagovat

Hello!

31 RadikCibly RadikCibly | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 15:25 | Reagovat

Want poznakomitsa closer come to the site
http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama